Doorgifte publieke zenders

Het Commissariaat ziet erop toe dat er een gelijk speelveld bestaat voor alle pakketaanbieders, zodat iedereen toegang heeft tot een gevarieerd radio- en televisieaanbod. Daarom houdt het Commissariaat actief toezicht op de naleving van de doorgifteplicht voor pakketaanbieders met ten minste 100.000 abonnees in Nederland. Pakketaanbieders moeten een minimum van vijftien zenders bij analoge doorgifte en dertig zenders bij digitale doorgifte ongewijzigd en gelijktijdig doorgeven aan hun abonnees.

Pakketaanbieders mogen niets veranderen aan het signaal dat ze krijgen aangeleverd van de zenders. Verplicht is de doorgifte van NPO 1, NPO 2 en NPO 3, de relevante regionale publieke omroepen, de lokale publieke omroep en de landelijke Vlaamse publieke tv-zenders. Ook ondertiteling moet worden doorgegeven bij televisie-aanbod. Als een pakketaanbieder zich niet aan de doorgifteplicht houdt, kan het Commissariaat een boete of een last onder dwangsom opleggen.

Een pakketaanbieder kan het Commissariaat ook verzoeken om (gedeeltelijke) ontheffing van de doorgifteplicht. Het Commissariaat kan ontheffing verlenen als het onverkort nakomen van de doorgifteverplichting leidt tot disproportionele kosten, tot een belemmering van innovatie of tot anderszins onredelijke uitkomsten.

Het Commissariaat voor de Media heeft in 2015 onderzocht hoe de pakketaanbieders de doorgifteplicht naleven. De toezichthouder heeft hiervoor ook input gekregen van stichting Regionale Omroep Overleg en Samenwerking (ROOS). Uit de verzamelde informatie bleek aan het begin van het jaar dat niet alle standaardpakketten voldeden. Het Commissariaat heeft verschillende marktpartijen hierop aangesproken, waardoor in de loop van 2015 de pakketaanbieders voldeden aan de doorgifteplicht. Ook is met aanbieders gesproken over mogelijke nieuwe initiatieven op de TV-pakketten- en app-markt. Daardoor is de kennis in het veld over de doorgifteverplichting toegenomen.

Er zijn drie ontheffingen verleend: voor de nieuwe tv-dienst Play heeft KPN tot 1 januari 2017 ontheffing gekregen. Het Commissariaat verleent daarnaast KPN voor iTV Online op de Xbox 360 en Ziggo B.V. en Ziggo Services B.V. (voorheen UPC Nederland B.V.) voor de Ziggo TV App en het Horizon Go Platform tijdelijke ontheffing van de doorgifteverplichting van (gesproken) ondertiteling.

Ondertiteling voor slechthorenden

Het Commissariaat zorgt voor toegankelijkheid van het programma-aanbod voor slechthorenden door toezicht te houden op het uitzenden van een verplicht minimumaandeel televisieprogramma’s voorzien van ondertiteling. Ook het toenemende gebruik van het ‘tweede scherm’ naast de televisie maakt dit steeds belangrijker. Kijkers moeten beide programma’s als ze dat willen kunnen volgen. De verplichting wordt over het algemeen goed nageleefd.