Consultaties Europese Commissie

Het Commissariaat kan door het geven van zijn visie en het delen van zijn praktijkervaringen de Europese wetgever van nuttige input voorzien bij het vormgeven van een nieuw regelgevingskader voor audiovisuele mediadiensten in de EU. Naast de bescherming van kwetsbare groepen zoals minderjarigen tegen schadelijke audiovisuele mediacontent en de bescherming van consumenten beoogt de AVMD-richtlijn een eerlijk speelveld en een optimale verspreiding van mediadiensten binnen Europa.

2015 stond vooral in het teken van een zogeheten REFIT evaluatie: Regulatory Fitness and Performance Programme van de Richtlijn, waarbij wordt onderzocht in hoeverre de EU-regels nog aan hun doelen voldoen en toekomstbestendig zijn. De voorgenomen herziening van de in 2007 aangenomen AVMD Richtlijn maakt hier onderdeel vanuit. Het REFIT programma moet ertoe leiden dat uiteindelijk zowel voor het bedrijfsleven als voor (decentrale) overheden de administratieve lasten en de regeldruk afnemen.

De Europese Commissie heeft verschillende consultaties uitgezet om lidstaten en marktpartijen naar hun meningen over en ervaringen met de huidige Richtlijn te vragen. Het Commissariaat heeft in september 2015 een reactie gegeven in het kader van een consultatie die de Europese Commissie heeft georganiseerd over de herziening van de AVMD-richtlijn. De reactie van het Commissariaat is gebaseerd op zijn praktijkervaringen op terreinen als de bescherming van minderjarige kijkers en luisteraars en het toezicht op de naleving van de regels voor reclame, sponsoring en andere commerciële communicatie. Het Commissariaat suggereert in zijn reactie een grotere rol voor co-regulering (het samen optrekken van de overheid en de industrie) bij de bescherming van minderjarigen, het loslaten van het strikte onderscheid tussen regulering van lineaire en non-lineaire (via televisie en radio of online) content en waar mogelijk een vereenvoudiging van de Richtlijnvoorschriften voor commerciële communicatie.

Ook veel andere toezichthouders en marktpartijen hebben vergelijkbare opmerkingen gemaakt in hun reacties. Op de website van de Europese Commissie, DG Connect, zijn de reacties van lidstaten en marktpartijen op de consultatie gepubliceerd.

De Europese Commissie heeft ook afzonderlijke onderzoeken en consultaties over specifieke onderwerpen uitgezet in 2015. Zo waren er consultaties en onderzoeken over:

  • Onafhankelijkheid van toezichthouders; deze zogeheten RADAR studie is een update van de INDIREG studie van enige jaren geleden waarbij het Commissariaat als een van de best practice models in Europe werd genoemd;
  • De impact van de EU regels voor commerciële communicatie;
  • De impact van de EU regels voor de bescherming van minderjarigen;
  • De impact van de EU regels voor de promotie van Europese en onafhankelijke werken;
  • De kosten en opbrengsten van de implementatie van de AVMD Richtlijn regels in het algemeen. Hierbij is marktpartijen via de nationale toezichthouders gevraagd een inschatting te geven. Ook hierop heeft het Commissariaat een reactie gegeven.