Bezoeken internationale toezichthouders

Het Commissariaat deelt met regelmaat kennis en ervaring met andere internationale toezichthouders. Het kan daarbij gaan om het afstemmen van concrete acties richting partijen die in meerdere landen actief zijn, of om het verder helpen van toezichthouders die graag hun voordeel willen doen met de kennis en ervaring van het Commissariaat.

In 2015 ontving het Commissariaat daarom onder meer delegaties van de Britse toezichthouder Ofcom, waarmee is gesproken over de regulering van mediadiensten op aanvraag in Nederland. Ook kwam een aantal Hongaarse non-gourvernementale organisaties op werkbezoek, die zich inzetten voor onafhankelijke en pluriforme media, transparantie van eigendom en het aan de kaak stellen van corruptie en andere misstanden in hun land. De Albanese mediatoezichthouder AMA had met name belangstelling voor de manier waarop de onafhankelijkheid van het mediatoezicht is geregeld in Nederland.

Het Commissariaat informeerde de Korea Communications Standards Commission uit Zuid Korea over de regulering van nieuwe mediadiensten en de toegevoegde waarde van co-regulering bij de bescherming van minderjarigen, zeker waar het online content betreft. Een aantal Indonesische parlementsleden werd tijdens hun bezoek voorgelicht over de functie en werkwijze van het Commissariaat en de regulering van media in Nederland en de internationale samenwerkingsverbanden binnen Europa tussen toezichthouders.