Toelichting op de exploitatierekening

Toelichting op de exploitatierekening

Bedragen x (€ 1.000) [table id=50 /] Er heeft een afrekening plaatsgevonden met de RNW over het reguliere budget 2012 en de frictiekosten 2012. De terug te ontvangen bedragen van de RNW zijn als bijzondere baten verantwoord en toegevoegd aan de Algemene Mediareserve. Tevens is de vordering op de NPO over 2014 inzake de reserve media-aanbod opgenomen. [table id=72 /] In de mediabegroting is geen rekening gehouden met overige kosten die gemaakt worden en onderzoeken die in de loop van het begrotingsjaar worden uitgevoerd. [table id=73 /]