Kerncijfers CvdM 2014

Toezicht op maat, voor effectief toezicht

Hier treft u in het kort een beeld van het toezicht van het Commissariaat. Naast een aantal financiële indicatoren (die betrekking hebben op de werkorganisatie) komt hier het aantal onder toezicht staande instellingen en de toezichtmaatregelen aan bod.

CvdM in cijfers

Onderwerp201420132012
Netto lasten*6.7346.1217.345
Netto baten*6.7766.4466.160
Aandeel toezichtkosten, absoluut en als percentage van netto baten 1.706
25%
1.547
24%
1.352
22%
Aantal onder toezicht staande instellingen (op grond Mediawet)**750771770

*       Netto wil zeggen: zonder incidentele of bijzondere lasten dan wel baten.

**       Is berekend door op te tellen: alle landelijke, regionale en lokale publieke omroepen, commerciële omroepdiensten en geregistreerde commerciële mediadiensten op aanvraag.

Overzicht toezichtmaatregelen

Mediawet201420132012
Opgelegde boetes221
Opgelegde lasten onder dwangsom4
Ingetrokken toestemmingen1
Opgelegde aanwijzingen1
Totaal aantal formele toezichtmaatregelen Mediawet821
Wet vaste boekenprijs201420132012
Opgelegde boetes5916
Totaal aantal formele toezichtmaatregelen Wet vaste boekenprijs5916