Kerncijfers CvdM 2014

Toezicht op maat, voor effectief toezicht

Hier treft u in het kort een beeld van het toezicht van het Commissariaat. Naast een aantal financiële indicatoren (die betrekking hebben op de werkorganisatie) komt hier het aantal onder toezicht staande instellingen en de toezichtmaatregelen aan bod.

CvdM in cijfers

[table id=41 /] *       Netto wil zeggen: zonder incidentele of bijzondere lasten dan wel baten. **       Is berekend door op te tellen: alle landelijke, regionale en lokale publieke omroepen, commerciële omroepdiensten en geregistreerde commerciële mediadiensten op aanvraag.

Overzicht toezichtmaatregelen

[table id=42 /] [table id=43 /]