Zendtijd voor levensbeschouwing, politiek en overheid

Jaarlijks stelt het ministerie van OCW op advies van het Commissariaat en de NPO de totale hoeveelheid uren vast die beschikbaar is voor de levensbeschouwelijke 2.42-instellingen, politieke partijen en de minister van Algemene Zaken. Vervolgens stelt het Commissariaat voor elk van de aangewezen 2.42-instellingen vast hoeveel uren beschikbaar zijn op de algemene programmakanalen van de landelijke publieke mediadienst. Ook wijst het Commissariaat jaarlijks een aantal uren toe aan de politieke partijen en aan de minister van Algemene Zaken voor overheidsvoorlichting.
Op grond van de Mediawet 2008 krijgen politieke partijen die deelnemen aan verkiezingen voor de Tweede Kamer en het Europees Parlement zendtijd toegewezen. In Nederland stelt de NPO die zendtijd beschikbaar. Op de BES-eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba stellen de commerciële omroepen op de eilanden zendtijd beschikbaar.

Toewijzing zendtijd voor de verkiezing van het Europese Parlement

In 2014 kende het Commissariaat zendtijd toe aan negentien politieke partijen die deelnamen aan de Europese verkiezingen op 22 mei 2014. Iedere partij kreeg 20 minuten en 40 seconden zendtijd op de radio en 18 minuten zendtijd op de televisie. Op de BES-eilanden kregen de partijen iedere 13 minuten en 20 seconden radiozendtijd en 6 minuten televisiezendtijd.

Zendtijd voor politieke partijen op de BES-eilanden

Op 18 maart 2015 worden op de BES-eilanden verkiezingen gehouden voor de eilandsraden. Politieke partijen die deelnemen aan deze verkiezingen krijgen voor het eerst zendtijd toegewezen. Het Commissariaat zorgt voor een evenwichtige verdeling van de zendtijd over de verschillende omroepen, zodat alle inwoners via radio en televisie geïnformeerd kunnen worden over de standpunten van de politieke partijen.

Gerelateerd