Cijfers

In 2014 kende het Commissariaat aan kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag (zogeheten 2.42-instellingen), politieke partijen en de minister van Algemene Zaken (voor overheidsvoorlichting) de volgende hoeveelheid televisie- en radio-uren toe:

 Radio TV 
urenminutenurenminuten
de kerkgenootschappen Joodse Omroep, VKZ en RKK:5675418830
de genootschappen op geestelijke grondslag HUMAN, BUN en OHM:3141210424
Stichting Zendtijd Moslims175125812
de politieke partijen:350830
de minister van Algemene Zaken:6040130

In vergelijking met 2013 is alleen het aantal toegewezen uren aan Stichting Zendtijd Moslims toegenomen. Dit heeft te maken met het feit dat deze Stichting in 2013 niet voor het gehele jaar zendtijd was toegewezen, maar pas vanaf april 2013.