Toezicht reclamemaxima op televisie

Om commerciële beïnvloeding te beperken, ziet het Commissariaat toe op het in de hele EU geldende voorschrift dat televisiezenders niet meer dan twaalf minuten reclame per uur mogen uitzenden. Voor de controle van de reclamezendtijd maakt het Commissariaat onder meer gebruik van gegevens van Stichting Kijkonderzoek (SKO). De SKO-gegevens geven een betrouwbare indicatie voor de naleving van het maximale aantal reclameminuten per uur. Het Commissariaat vormt zijn uiteindelijke oordeel onafhankelijk van deze gegevens op basis van de daadwerkelijk uitgezonden beelden.

In 2014 ook de kleinere zenders in beeld

Het Commissariaat streeft naar een gelijk speelveld voor de mogelijkheid om reclame-inkomsten te verwerven. Daarom monitort het Commissariaat de reclamezendtijd van de zenders van de NPO, SBS en RTL. Omdat zenders met een kleiner marktaandeel – zoals MTV en 24Kitchen – ook gelijke kansen moeten krijgen, is het Commissariaat in de herfst van 2013 begonnen ook de kleinere bij de SKO aangesloten zenders te monitoren. Bijzondere aandacht ging daarbij uit naar de kinderkanalen, zoals Nickelodeon en Disney Channel.

Het toezicht op reclamezendtijd laat zien dat de drie SBS-kanalen, de vier RTL-kanalen en – in mindere mate – de drie NPO-netten ruimschoots gebruik maken van de mogelijkheden die de Mediawet biedt. Vaak wordt per uur tussen elf en twaalf minuten reclame uitgezonden. De kleinere zenders maken minder gebruik van de geboden ruimte en komen doorgaans niet eens in de buurt van het wettelijke maximum. Met één uitzondering: Disney XD. Het Commissariaat heeft geconstateerd dat deze zender meerdere malen het maximum aan reclameminuten overschreed. Het Commissariaat heeft daarop besloten handhavend op te treden en heeft Disney een sanctie opgelegd. Disney heeft inmiddels maatregelen getroffen om nieuwe overtredingen te voorkomen. Meer hierover leest u in Reclame zendtijdovertreding Disney XD

Gerelateerd