Toezicht op aanmelding videodiensten op aanvraag

Video-on-demanddiensten (VOD-diensten) zijn de afgelopen jaren steeds belangrijker en talrijker geworden. Voor het Commissariaat betekent dit dat toezicht op deze partijen belangrijker wordt. Daarom heeft het Commissariaat in 2014 aanbieders van commerciële mediadiensten op aanvraag (cmoa´s) benaderd die zich nog niet bij het Commissariaat hadden gemeld.

Focus in 2014 op videodiensten met adult content

Het Commissariaat vindt de bescherming van minderjarigen erg belangrijk. Daarom hebben we in 2014 speciale aandacht besteed aan zogenaamde ‘adult content’ en een marktverkenning uitgevoerd naar primair op Nederland gericht ‘videoaanbod voor volwassenen’. Daarbij troffen we meer dan zeshonderd VOD-diensten voor volwassenen aan (online en via kabelpakketten). Binnen deze groep hebben we prioriteit gegeven aan diensten waarbij het risico hoog is dat minderjarigen in contact komen met mogelijk ernstig schadelijke video’s. Dit zijn diensten die een grote hoeveelheid video’s aanbieden, diensten met een bekende merknaam, diensten die extreem videomateriaal bevatten en/of diensten die zonder drempels (zoals betaling of leeftijdsidentificatie) toegankelijk zijn. Het Commissariaat heeft deze diensten gevraagd informatie te leveren en zich te registreren als cmoa. In het aanbod van een van deze diensten hebben we ernstig schadelijke content aangetroffen, die zonder drempels toegankelijk was. Deze content hebben we ter beoordeling voorgelegd aan de Adviescommissie Ernstige Schade. Deze bevestigde dat de betreffende content ernstige schade kan opleveren voor personen jonger dan 16 jaar. Het Commissariaat heeft de dienst gesommeerd maatregelen te treffen en een boete opgelegd.

In 2015 gaat het Commissariaat door met het monitoren van ernstig schadelijke beelden en treden we streng op tegen partijen die het mogelijk maken dat kinderen deze schadelijke beelden zien.

 

Gerelateerd