Toezicht op bescherming minderjarigen

Bescherming van jeugdige kijkers is en blijft een speerpunt van het Commissariaat voor de Media. Omdat de publieke omroep een veilige plek voor kinderen moet zijn, ziet het Commissariaat het als een belangrijke taak om commerciële beïnvloeding van kinderen bij de publieke omroep te voorkomen. Ook in de kinderprogrammering van commerciële omroepen moet er een heldere scheiding zijn tussen redactionele en commerciële boodschappen. Ook zorgt het Commissariaat ervoor dat minderjarigen niet geconfronteerd kunnen worden met (mogelijk) voor hen ernstig schadelijke beelden. Als mediadiensten ernstig schadelijke beelden aanbieden die onvoldoende zijn afgeschermd voor personen jonger dan zestien jaar, treedt het Commissariaat handhavend op.

Toezicht op ernstig schadelijk media-aanbod

Het Commissariaat heeft het toezicht in 2014 vooral gericht op sites die zogenaamde ‘adult content’ aanbieden: aanbod speciaal bestemd voor volwassenen. Daarom heeft het Commissariaat onderzoek gedaan naar een aantal programma's die mogelijk konden leiden tot ernstige schade bij jongeren tot zestien jaar. Het ging om aanbod van audiovisuele mediadiensten op aanvraag. Hierbij heeft het Commissariaat in een aantal gevallen advies gevraagd van de Adviescommissie Ernstige Schade. De leden van deze adviescommissie zijn deskundig vanuit meerdere disciplines: van ethiek, pedagogie en kinder- en jeugdpsychologie tot communicatiewetenschappen en strafrecht. Naar twee gevallen waar ‘mogelijke ernstige schade’ aan de orde was, hebben we nader onderzoek gedaan. De adviescommissie heeft hierover in 2014 geconcludeerd dat er inderdaad sprake was van ernstige schade. Het Commissariaat heeft de aanbieder van beide sites daarna een boete opgelegd van in totaal € 120.000. Meer hierover vindt u in het artikel ‘boete wegens niet afschermen ernstige schade’.

Bescherming van jeugdige kijkers in een convergerend medialandschap

Door de snelle ontwikkelingen in de media is op het gebied van bescherming van minderjarigen een ongelijk speelveld aan het ontstaan tussen:
  • lineair en non-lineair media-aanbod;
  • aanbod onder Nederlandse en buitenlandse jurisdictie.
De toenemende samenvloeiing van aanbod in de audiovisuele wereld maakt het onderscheid tussen lineair en non-lineair aanbod voor de kijker steeds minder relevant. Het Commissariaat bespreekt daarom regelmatig, met name met NICAM, welke mogelijkheden er zijn om minderjarige mediagebruikers ook online te beschermen. Het Commissariaat is bijvoorbeeld voorstander van een bredere toepassing van de Kijkwijzer of een vergelijkbaar initiatief. In 2015 zullen we verder onderzoeken of verdergaande harmonisatie van technische beschermingsmaatregelen en classificatiesystemen binnen de EU wenselijk en haalbaar is. In dit verband beschouwen we de systemen van Kijkwijzer en het NICAM-project You rate it – gericht op classificatie van user generated content – als veelbelovende voorbeelden.

Gerelateerd