Tarieven programmagegevens

Vrijgave van de programmagegevens van de publieke omroep was lange tijd een struikelblok tussen de publieke omroep en commerciële derden die de programmagegevens willen publiceren. Het Commissariaat heeft in 2011 geadviseerd de markt stapsgewijs te openen. Daarna werd de wettelijke regeling van kracht over het vrijgeven van de programmagegevens van de publieke omroep per 1 januari 2013. Het Commissariaat heeft in 2014 een extern adviesbureau opdracht gegeven om de marktprijs opnieuw te berekenen.

In 2014 nieuwe tarieven bepaald

Het Commissariaat voor de Media laat een gespecialiseerd extern bureau periodiek de waarde en de prijs van publicatielicenties voor de programmagegevens van de publieke omroep berekenen. Omdat de omroepen deze programmagegevens produceren hebben zij ook het recht om ze te verkopen. Het Commissariaat stelt de tarieven vast in een regeling. Commerciële omroepen mogen hun tarieven natuurlijk zelf bepalen.

Bij de prijsbepaling maken we onderscheid tussen het publiceren van programmagegevens in gedrukte programmagidsen, in elektronische programmagidsen en binnen online mediadiensten als websites en apps. De nieuwe prijzen die we in 2014 hebben bepaald, staan in de Regeling tarieven programmagegevens 2014, die ook in de Staatscourant is gepubliceerd. De nieuwe prijzen gelden vanaf 1 november 2014.

De werkzaamheden voor de waarde- en prijsbepaling zijn uitgevoerd in het eerste kwartaal van 2014. Daarbij is de meest recente informatie gebruikt. Het onderzoeksrapport is hier terug te vinden.

Tijdens de productie van de rapportage deed het Gerechtshof Amsterdam een tussenuitspraak in de zaak tussen De Telegraaf en de NPO. Inmiddels heeft het externe onderzoeksbureau vastgesteld dat het voor deze rapportage niet mogelijk was om dit tussenarrest te betrekken bij de vaststelling van de waarde en prijs van de programmagegevens. Met een tussenvonnis is immers nog geen definitief oordeel door het Hof uitgesproken over auteursrechtelijke bescherming voor programmagegevens (dat zal pas in het eindvonnis gebeuren). Tijdens het herberekenen van de waarde en prijs moest nog blijken of de tussenuitspraak gevolgen zou hebben voor de hoogte van de programmagegevenstarieven die de commerciële omroepen (SBS en RTL) en de (gids-)uitgeverijen hanteren. Het Commissariaat zal, indien het eindarrest daartoe aanleiding geeft, een aanvullend onderzoek doen.

Gerelateerd