Regiogerichtheid niet-landelijke commerciële radio

Om bij te dragen aan een gelijk speelveld voor commerciële radio-omroepen en aan de pluriformiteit van het media-aanbod, stelt het Commissariaat vast of het progamma van een niet-landelijke commerciële radio-omroep voldoende regiogericht is. Het programma van niet-landelijke commerciële radio-omroepen met een FM-frequentie moet tussen 07.00 en 19.00 uur voor minimaal 10% zijn gericht op luisteraars in het gebied waarin die radiozender kan worden ontvangen. Zo blijven landelijke en niet-landelijke commerciële radiozenders duidelijk gescheiden. Ook voorkomen we zo dat landelijke commerciële radio-omroepen de regionale en lokale omroepen opkopen en die frequenties gebruiken voor radioprogramma’s die zich niet op het verzorgingsgebied richten.

Om te bepalen wat het verzorgingsgebied is van zo’n niet-landelijke commerciële radio-omroep, kijkt het Commissariaat niet alleen naar het analoge bereik, maar ook naar dat van de digitale frequentie. Op 1 januari 2014 is een wijziging van de ministeriële regeling in werking getreden die verduidelijkt dat voor de berekening van het percentage regiogerichtheid, programma’s die zijn gericht op het gebied dat met de bijbehorende digitale frequentie wordt bestreken, ook als regiogericht worden beschouwd. Dit gebied is vele malen groter dan het gebied dat met de analoge frequentie wordt bereikt: ruwweg beslaat dat een vijfde deel van Nederland. In 2017 moeten de niet-landelijke commerciële radio-omroepen met hun programma’s in ieder geval 80% van de bevolking van die gebieden bereiken.

Handhavingsverzoek RadioCorp

In 2013 diende de landelijke commerciële radio-omroep RadioCorp een handhavingverzoek in bij het Commissariaat: is het programma van de radio-omroepen die RadioNL uitzenden wel voldoende regiogericht? Het Commissariaat oordeelde van wel en wees het verzoek af. Het bezwaar daartegen van RadioCorp, NDC en OMG werd ongegrond verklaard, waarna zij in beroep gingen. Deze beroepsprocedure loopt nog en is in afwachting van een uitspraak.

Gerelateerd