Cijfers

Programmaquota NPO 2013

ProgrammakanaalA.
Europese
producties
(≥ 50%)
B.
Onafhankelijke
Europese
producties
(≥ 10% Land. Publ. Per kanaal, overig)
C.
Recente onafhankelijke Europese producties
(% van kolom B)
(≥ 33%)
D.
Oorspronkelijk
Nederlands- of
Friestalige producties
(publiek ≥ 50%)
E.
Oorspronkelijk Nederlandstalige producties voorzien van ondertiteling.
(Algemene televisieprogrammakanalen gezamenlijk ≥95%)
(Themakanalen gezamenlijk ≥50%)
Nederland 1100379298100
Nederland 29820929098
Nederland 39048689488
Nederland 1, 2, 3 gemiddeld9535789496
NPO 101100151008627
NPO Best10036299045
NPO Cultura9817708140
NPO Doc8926827469
NPO Humor TV9729686656
NPO Nieuwsg.v.g.v.g.v.1000
NPO Politiekg.v.g.v.g.v.10017
NPO Zapp Xtra90537710092
Themakanalen (gemiddeld over alle themakanalen gezamenlijk)9530688739
BVN100291001000
g.v. = geen verplichting

Toelichting op de gehanteerde meetwijze: de NPO houdt per programma bij of deze al dan niet wordt voorzien van ondertiteling voor doven en slechthorenden. Op basis van deze administratie baseert de NPO het ondertitelingspercentage. Het doorzetten van ondertitels gebeurt automatisch. Op de themakanalen vindt geen nadere controle op daadwerkelijk doorzetten van de juiste titels plaats. Op NPO1,2,3 vindt wél een controle op het juiste uitspelen van de ondertiteling plaats. Op het moment dat het fout gaat wordt handmatig ingegrepen. Deze fouten worden momenteel niet meegenomen in de percentage-berekening. De NPO heeft aangegeven de rapportagewijze tegen het licht te houden en te bekijken of het technisch uitvoerbaar is de rapportage op een andere wijze in te richten.