Voorlichting en advisering over Vaste boekenprijs

Het Commissariaat ontvangt jaarlijks veel vragen en opmerkingen over de toepassing van de vaste boekenprijs. In 2014 ontving het Commissariaat via e-mail en telefoon ongeveer 1050 vragen, klachten en signalen. Ongeveer 300 daarvan gingen over het melden van titels en prijzen op de website van het Commissariaat. De rest van de vragen ging over de vaste boekenprijs in de breedste zin: wat is het doel van de vaste boekenprijs? Mag ik een cadeau weggeven als iemand een boek koopt? Houdt die verkoper zich wel aan de vaste boekenprijs?

Uitvoeringstoets voorstel Raad voor Cultuur voor uitzondering wetenschappelijk studieboek

Het Commissariaat heeft het ministerie van OCW geadviseerd over de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van een voorstel van de Raad voor Cultuur.

De Raad voor Cultuur had voorgesteld om de Wet vaste boekenprijs zo te wijzigen dat studieboeken voor hoger beroeps onderwijs en wetenschappelijk onderwijs niet meer onder de wet vallen.

Bij een eerdere evaluatie van de vaste boekenprijs was deze mogelijkheid onderzocht, en toen bleek dat het niet goed mogelijk was een adequate definitie te geven van wetenschappelijke boeken. Desondanks adviseerde de Raad voor Cultuur het ministerie van OCW toch dit wetsvoorstel in werking te laten treden. De Raad voor Cultuur stelde daarbij een pragmatische oplossing voor om problemen bij de uitvoering te ondervangen. Op verzoek van het ministerie van OCW heeft het Commissariaat beoordeeld of dit voorstel uitvoerbaar en handhaafbaar was. Uit deze uitvoeringstoets bleek dat de pragmatische oplossing geen uitkomst bood voor de uitvoeringsproblemen. Dat was voor de minister aanleiding om deze wetswijziging nog niet in werking te laten treden.

Het Commissariaat heeft wel een alternatieve oplossing aangeboden aan het ministerie van OCW: verruimen van de bestaande kortingsregeling voor dergelijke boeken. Deze kortingsregeling is in de praktijk uitvoerbaar en handhaafbaar gebleken.

 

Gerelateerd