Ondeugdelijke interne organisatie Stichting OHM

Het Commissariaat houdt op een onafhankelijke manier toezicht op de rechtmatige besteding van publiek geld voor het verzorgen van media-aanbod. Niet alleen achteraf aan de hand van de jaarrekening, maar ook door toezicht op het proces dat voorafgaat aan het opstellen van de jaarrekening. De verantwoording van publiek geld vereist onder meer een transparante administratie en deugdelijke interne organisatie. Zo kan het Commissariaat als dat nodig is tijdig ingrijpen in plaats van beoordeling achteraf. Als blijkt dat de interne organisatie niet op orde is of dat publiek geld niet rechtmatig is besteed, kan het Commissariaat optreden met een last onder dwangsom, een aanwijzing of een boete.

Aanwijzing vervanging leden Raad van Toezicht

Naar aanleiding van een bedrijfsbezoek eind 2012 oordeelde het Commissariaat in 2013 dat de Stichting Organisatie voor Hinoe Media (OHM) geen deugdelijke administratieve organisatie had. Door gebrekkige registratie van goederen, diensten en kosten viel de rechtmatigheid van de bestedingen niet met zekerheid vast te stellen.

Tijdens de sanctieprocedure in 2013 had Stichting OHM verbetermaatregelen toegezegd, maar het Commissariaat constateerde bij een controle in 2014 dat deze maatregelen onvoldoende waren gerealiseerd en niet effectief waren. De administratie was nog steeds niet transparant genoeg. Ook had Stichting OHM geen goed functionerende interne organisatie. De Raad van Toezicht had onvoldoende toegezien op de invoering en de effectiviteit van de toegezegde verbetermaatregelen. Het Commissariaat heeft Stichting OHM daarom een aanwijzing gegeven tot het vervangen van de leden van de Raad van Toezicht.

Stichting OHM heeft niet tijdig aan deze aanwijzing voldaan. Daarom heeft het Commissariaat Stichting OHM met een last onder dwangsom opgedragen spoedig haar interne organisatie op orde te brengen en een deskundige en onafhankelijke Raad van Toezicht te benoemen.

Gerelateerd