Nieuwe vereisten doorgifte publieke zenders onderzocht

Sinds januari 2014 stelt de Mediawet nieuwe eisen aan de samenstelling van de standaardpakketten van pakketaanbieders. De wet schrijft nu een minimum voor van vijftien zenders bij analoge doorgifte en dertig zenders bij digitale doorgifte.
Verder geldt er een doorgifteplicht voor de pakketaanbieders om in het standaardpakket de radio- en televisieprogrammakanalen door te geven van de:
  • landelijke publieke omroep;
  • regionale publieke omroep;
  • lokale publieke omroep;
  • Vlaamse landelijke publieke omroep
Deze eisen gelden voor pakketaanbieders met ten minste 100.000 abonnees in Nederland. Het Commissariaat voor de Media heeft in 2014 voor het eerst onderzocht hoe de aanbieders deze doorgifteplicht naleven. Uit zenderoverzichten bleek dat niet alle standaardpakketten voldeden. Het Commissariaat is in actie gekomen tegen deze overtredingen: nu voldoen alle pakketaanbieders aan de doorgifteplicht.

Waarom doorgifteplicht publieke zenders?

Media hebben grote maatschappelijke invloed. Het media-aanbod komt op de vrije markt tot stand waardoor de bescherming van publieke belangen niet vanzelfsprekend is. Daarom bevordert de overheid in alle Europese landen de onafhankelijkheid, verscheidenheid en kwaliteit van het aanbod op de mediamarkt. De meeste Europese landen stellen ook regels voor de distributie van publieke omroepen, zoals de verplichte doorgifte. Deze doorgifteplicht maakt dat mensen de belangrijkste publieke zenders kunnen ontvangen. Om een gelijk speelveld voor pakketaanbieders te creëren, is per 1 januari 2014 de doorgifteplicht in de Mediawet 2008 gemoderniseerd. De gewijzigde doorgifteplicht geldt voor alle pakketaanbieders. Dus niet alleen voor aanbieders van kabelnetwerken, maar ook voor partijen die rtv-pakketten aanbieden via bijvoorbeeld glasvezel, DSL, de ether, de satelliet of via netwerken van anderen. Zo heeft iedere consument gelijke toegang tot een gevarieerd radio- en televisieaanbod.

Verplichte doorgifte (gesproken) ondertiteling

Sinds 1 oktober 2014 zijn pakketaanbieders verplicht ondertiteling door te geven bij televisie-aanbod. Vanaf april 2015 geldt die verplichting ook voor aanbod via smartphones, tablets of computers. Het Commissariaat ziet toe op de naleving van deze regeling. Daarom zal dit onderwerp vanaf 2015 onderdeel uitmaken van het jaarlijkse onderzoek naar de standaardpakketten.

Ontheffingen doorgifteplicht pakketaanbieders

Een pakketaanbieder kan het Commissariaat verzoeken om (gedeeltelijke) ontheffing van de doorgifteplicht. In 2014 heeft het Commissariaat de volgende ontheffingsverzoeken behandeld:  

Gerelateerd