Metatoezicht NICAM: vinger aan de pols van Kijkwijzer

Met het classificatiesysteem van de Kijkwijzer en het toezicht op de uitvoering daarvan door het NICAM, heeft de audiovisuele branche de bescherming van minderjarigen vormgegeven, zoals vastgelegd in de Mediawet 2008. In deze opzet is sprake van coregulering. De branche classificeert zelf. Het NICAM ziet toe op correct gebruik van de classificaties en controleert de uitzendtijdstippen.

Het Commissariaat is als toezichthouder bij uitstek in staat om onafhankelijk metatoezicht te houden op het NICAM. Het Commissariaat let daarbij op de kwaliteitscontrole van het NICAM en op de betrouwbaarheid en geldigheid van de gebruikte classificaties. Jaarlijks rapporteert het Commissariaat over zijn bevindingen aan het ministerie, op basis van een rapportage over de kwaliteitsbewaking door het NICAM.

2013: Classificaties betrouwbaar en valide

Uit een publieksonderzoek uit 2013 blijkt dat het vertrouwen van ouders in de betrouwbaarheid van de adviezen van Kijkwijzer licht is gedaald. Ook zijn er minder ouders die de pictogrammen zinvol vinden. Hoewel het de vraag is of dit een structurele ontwikkeling is, is deze ontwikkeling een belangrijk aandachtspunt voor het metatoezicht door het Commissariaat in het komende jaar. In het advies aan de staatssecretaris van OCW toonde het Commissariaat zich verder tevreden over de classificaties in 2013: die waren betrouwbaar en valide. Ook constateerde het Commissariaat dat het NICAM zorgvuldig waakt over de betrouwbaarheid van het classificatiesysteem. Zo streeft het NICAM naar kwaliteitsverbetering, onder meer door betere codeurstraining, nieuwe manieren voor publicatie van programmagegevens en verbetering van de klachtenprocedure. Ook ontplooit het NICAM initiatieven om de toepassing van de Kijkwijzer te verbreden naar audiovisuele producten on-demand.

Gerelateerd