Meer ruimte voor publiek-private samenwerking

Publieke omroepen kunnen op verschillende manieren samenwerken met commerciële mediabedrijven of culturele instellingen. De Mediawet staat een publiek-private samenwerking niet in de weg en laat publieke omroepen de ruimte samen met marktpartijen nieuwe initiatieven te ontplooien. Het kabinet wil de publieke omroepen stimuleren om te experimenteren met vormen van samenwerking met private partijen, zoals mediabedrijven en culturele instellingen.

Experimenteerbepaling PPS opgenomen

Daarom mogen publieke omroepen sinds 2014 samenwerkingsvormen in de praktijk brengen die buiten de uitvoering van de hoofdtaak vallen, zonder goedkeuring vooraf. Begin 2014 is daarvoor de zogenaamde 'experimenteerbepaling' in de Mediawet 2008 opgenomen. Deze bepaling is bedoeld voor het opzetten van samenwerkingsprojecten met mediabedrijven en culturele instellingen, voor een ruim arsenaal aan activiteiten, zoals het leveren van goederen en diensten, met inbegrip van rechten en verplichtingen. De Mediaregeling 2008 bevat per 4 september 2014 een nadere uitwerking van deze experimenteerbepaling: voor een aantal nevenactiviteiten is voorafgaande toestemming van het Commissariaat niet meer vereist. Een melding bij het Commissariaat volstaat.

Nieuwsplatform 1Limburg van start

Het Commissariaat kiest voor 'toezicht op maat' en streeft er daarom naar tijdig zoveel mogelijk informatie en voorlichting te verstrekken zodat de omroepen binnen de wettelijke kaders kunnen werken en kunnen profiteren van de mogelijkheden die de wet hen biedt. Rond publiek-private samenwerkingen heeft het Commissariaat bijvoorbeeld in een vroegtijdig stadium gesprekken gevoerd over een samenwerking rond het nieuwsplatform 1Limburg. Daarbij heeft het Commissariaat duidelijk gemaakt welke algemene kaders gelden voor een dergelijke samenwerking. Ook heeft het Commissariaat gewezen op mogelijke (mediawettelijke) valkuilen. Uit de verschillende overleggen bleek dat we de samenwerking nu nog kunnen zien als een activiteit binnen de publieke mediaopdracht. Daarom hoefde het Commissariaat deze samenwerking niet vooraf goed te keuren. Uiteraard zal het Commissariaat wel (achteraf) toezicht blijven uitoefenen op de programmering van L1.

Gerelateerd