Mediamonitor: al dertien jaar een waakzaam oog

Het Commissariaat is een onafhankelijke toezichthouder. Onafhankelijk van politiek en uitgevers, van publieke en commerciële media-instellingen en pakketaanbieders. Deze positie geeft het Commissariaat de ruimte en de mogelijkheid om de verschillende mediamarkten nauwgezet te volgen en bedreigingen van de pluriformiteit en onafhankelijk van de media tijdig te signaleren. Daarom volgt het Commissariaat al dertien jaar de ontwikkelingen in het medialandschap op de voet en doet daarvan verslag in de jaarlijkse Mediamonitor.

Mediamonitor 2013-2014

De Mediamonitor geeft inzicht in actuele trends, eigendomsverhoudingen en mogelijke concentratiebewegingen van mediabedrijven in Nederland. Ook volgt de Mediamonitor de ontwikkeling van de pluriformiteit, de toegankelijkheid en de redactionele onafhankelijkheid van de landelijke en regionale media.

Verkoop daalt, concentratie stijgt

De Mediamonitor 2013-2014 laat zien dat ook in 2013 alle mediamarkten in Nederland last hadden van teruglopende advertentie-inkomsten. Vooral de uitgevers zijn getroffen: zij zagen hun papieren oplages weer verder dalen. Anders dan voor radio en televisie valt voor de dagbladen- en tijdschriftensector geen herstel te verwachten. Integendeel, de crisis wordt voor hen alleen maar erger. Niet alleen de oplages, ook het aantal titels neemt af. Tegelijk neemt de concentratie op de dagbladen- en tijdschriftenmarkt toe. In tegenstelling tot eerdere jaren waren er in 2013 geen spectaculaire overnames van mediabedrijven. Dat is in 2014 veranderd: De Persgroep heeft aangekondigd dat zij Mecom wil overnemen en Concentra heeft de Media Groep Limburg overgenomen. Het is duidelijk dat buitenlandse spelers hun positie op de Nederlandse mediamarkten verstevigen.

Onderzoek diversiteit en tevredenheid televisiepakketten

Het Commissariaat heeft voor de Mediamonitor een onderzoek gedaan naar de diversiteit van radio- en televisiepakketten en de tevredenheid van consumenten daarover. Aanleiding was de afschaffing – per 1 januari 2014 – van de programmaraden, die adviseerden over de samenstelling van deze pakketten. De uitkomsten van het onderzoek zijn in het najaar van 2014 gepubliceerd.

Diversiteit

Zeven pakketaanbieders hebben ieder meer dan 100.000 abonnees en bieden samen 149 pakketten aan, waarvan zestien digitale standaardpakketten en vijf analoge. De digitale standaardpakketten zijn een stuk groter dan de analoge pakketten: gemiddeld bevat een digitaal standaardpakket twaalf verschillende genres en een analoog standaardpakket bijna negen. De diversiteitsscore laat overigens zien dat we het zenderaanbod over de gehele linie redelijk divers kunnen noemen: analoge pakketten zijn gemiddeld net zo divers als de digitale pakketten.

Tevredenheid

Uit een enquête, uitgevoerd in februari 2014, blijkt dat 89% van de Nederlanders die televisie kijken en daarvoor een abonnement hebben afgesloten, een digitaal televisiesignaal op het hoofdtoestel ontvangt. Ongeveer 47% van de kijkers neemt alleen een standaardpakket af; 45% is ook geabonneerd op een of meerdere pluspakketten. De Nederlandse bevolking is behoorlijk tevreden over de pakketten: het tv-abonnement krijgt gemiddeld een 7,5. Ook laat het onderzoek zien dat de hoeveelheid genres van een tv-pakket een positief effect heeft op de tevredenheid: hoe meer genres, hoe hoger de tevredenheid. Kortom: de consument waardeert een divers aanbod en is niet alleen op zoek naar meer van hetzelfde.

Vinger aan de pols houden

Het onderzoek is een momentopname. Zeker omdat het relatief kort na de inwerkingtreding van de doorgifteplicht is uitgevoerd. Daarom blijft het Commissariaat de invulling van de zenderpakketten en de tevredenheid van de kijker nauwlettend volgen. In 2015 zullen we een vergelijkbaar onderzoek doen. De resultaten hiervan publiceren we in de Mediamonitor 2015.

 

Gerelateerd