Maatwerk voor toezicht op live streams Utopia

Toen de zender SBS en producent Talpa van start gingen met hun realityshow Utopia, zagen zij een mogelijk probleem met de vier livestreams, waarop 24 uur per dag het leven in Utopia kan worden gevolgd. Omdat de deelnemers zelf hun geld moesten verdienen, kon het niet worden uitgesloten dat één van hen op camera iets zou doen wat volgens de Mediawet niet is toegestaan. In de gemonteerde tv-uitzending konden ze daar rekening mee houden, maar hoe zat dat met de livestreams? SBS onderkende dat dit een verhoogd risico op overtreding van de Mediawet betekende en zocht daarom contact met het Commissariaat.

Afspraken over eigen toezichtmaatregelen Utopia

Een oplossing werd gevonden met de afspraak dat de regisseurs, die toch al 24 uur per dag aanwezig waren, over de livestreams waakten. Als er dan onverhoopt zaken in beeld kwamen die strijdig waren met de Mediawet, dan greep de regisseur zelf in. Deze interventies – en alle twijfelgevallen – werden vastgelegd in een rapportage aan het Commissariaat, waarover periodiek is overlegd. Zo konden wij de manier van werken steekproefsgewijs controleren en zo nagaan of het allemaal liep zoals het hoort.

Commissariaat vertrouwt op eigen toezichtsmaatregelen

SBS en Talpa houden zich netjes aan de afspraken en spannen zich blijvend in om de uitzendingen in overeenstemming met de Mediawet te laten zijn. Voor ons is dit een mooie casus: de zender toont dat ze extra inspanningen doet om een overtredingsgevoelig format te laten voldoen aan de Mediawet. Hierdoor kunnen wij als toezichthouder een andere positie innemen en meer op afstand blijven. Deze vorm van toezicht blijft wel maatwerk: dergelijke afspraken zullen per geval opnieuw moeten worden vastgesteld. Dit voorbeeld geeft aan dat bij deze zender serieus wordt nagedacht over de mediawettelijke regels en laat zien dat ze daarnaar handelen. Dat draagt bij aan het internaliseren van deze regels.

Gerelateerd