Handhaving Vaste boekenprijs

Om de effectiviteit en efficiency van het toezicht en de handhaving te vergroten, heeft het Commissariaat een prioriteringsbeleid vastgesteld. Daarnaast stelt het Commissariaat ieder jaar aandachtsgebieden vast. Een van de aandachtsgebieden was de verkoop van (licht) beschadigde boeken.

Boete voor verkoop ‘beschadigde’ boeken

Het Commissariaat heeft Happy Books een boete van € 20.000,- opgelegd wegens overtreding van de vaste boekenprijs. Happy Books verkocht boeken met korting in een zogenaamde ‘pop up’-winkel. De boeken waren voorzien van een zwarte streep op de zijkant van het boekblok; volgens Happy Books waren dat licht beschadigde boeken. Tijdens een bedrijfsbezoek stelde het Commissariaat echter vast dat de meeste boeken onbeschadigd waren, met uitzondering van de zwarte viltstiftstreep die de leverancier opzettelijk op deze boeken had aangebracht . Bovendien gaf Happy Books eerst niet duidelijk aan dat sprake was van beschadigde boeken. Het Commissariaat heeft Happy Books daarom een boete opgelegd. Bij het bepalen van de hoogte van de boete – € 20.000 – heeft het Commissariaat rekening gehouden met:
  • het feit dat de overtreding betrekking had op een groot aantal titels;
  • het feit dat het daarbij ook om bestsellers ging;
  • het aantal exemplaren dat van deze titels was verkocht;
  • de lange duur van de overtreding.
Happy Books heeft tegen dit besluit bezwaar gemaakt. Het Commissariaat heeft dit bezwaar ongegrond verklaard.

Gerelateerd