Gelijk speelveld voor nevenactiviteiten publieke omroep

Publieke omroepen kunnen naast het verzorgen van media-aanbod ook andere activiteiten verrichten. Als die activiteit niet behoort tot de hoofdtaak van een omroep en ook geen verenigingsactiviteit is, is sprake van een nevenactiviteit. Een omroep mag zo’n nevenactiviteit pas verrichten na toestemming door het Commissariaat voor de Media. Het Commissariaat toetst dan de relatie met het media-aanbod, de marktconformiteit en de kostendekkendheid. Dit doen we om concurrentievervalsing ten opzichte van commerciële spelers tegen te gaan en het gelijke speelveld voor alle publieke media-instellingen te bewaken. Ook voorkomen we zo dat publiek geld weglekt naar derden.
Bij het toezicht op eerlijke concurrentieverhoudingen is de onafhankelijke positie van het Commissariaat essentieel. Alleen een onafhankelijke toezichthouder kan op een eerlijke manier de criteria (relatie, marktconformiteit en kostendekkendheid) toetsen en eerlijke concurrentieverhoudingen waarborgen.

Nevenactiviteiten publieke omroep gaan mee in digitalisering

De meeste nevenactiviteiten bestaan uit het verkopen van programma’s op dvd, cd of via een download en het verkopen van producten en diensten, zoals merchandise, boeken en theatervoorstellingen. In 2014 zagen we dat de publieke media-instellingen met hun nevenactiviteiten inspelen op de digitalisering van de samenleving. Ze melden meer nevenactiviteiten in de vorm van downloads, streaming, en e-books, onder andere via diensten als iTunes en Spotify. Het Commissariaat beweegt mee in dit snel veranderend medialandschap. De publieke omroepen willen nieuwe digitale concepten regelmatig laten toetsen aan de regelgeving voor nevenactiviteiten. Het Commissariaat wil hierbij een toegankelijke, deskundige gesprekspartner zijn.

Rondleidingen kunnen nevenactiviteit zijn

In 2014 heeft het Commissariaat voor het eerst het aanbieden van rondleidingen goedgekeurd als nevenactiviteit: Stichting Omroep Limburg biedt rondleidingen aan door het pand van L1 in Maastricht. Deze activiteit hebben we aangemerkt als nevenactiviteit omdat de deelnemers tijdens de rondleiding geen (of slechts zeer kort een) uitzending bijwonen. Als het hoofddoel van de rondleiding het bijwonen van een uitzending is, dan is de rondleiding geen nevenactiviteit maar onderdeel van de publieke media-opdracht.

Gerelateerd