Financieel toezicht lokale omroepen

Het Commissariaat houdt ook financieel toezicht op de lokale omroepen. Jaarlijks leveren de lokale omroepen hun jaarverslag en jaarrekening aan bij het Commissariaat. Uit deze jaarrekeningen komen de onderstaande kengetallen.
Het Commissariaat registreert de financiële gegevens van alle lokale publieke media-instellingen en maakt op basis daarvan een jaarlijkse analyse van de liquiditeit en solvabiliteit van de omroepen en de algehele financiële positie van de sector. Ook stelt het Commissariaat eenmaal in de drie jaar vast in welke mate de gemeenten voldoen aan de bekostigingsplicht ten aanzien van de lokale omroepen.

Gerelateerd