Evaluatie vaste boekenprijs

Elke vier jaar evalueert het Commissariaat de vaste boekenprijs. Daarom heeft het Commissariaat onderzoeksbureau Ecorys gevraagd het toezicht en de handhaving door het Commissariaat te onderzoeken. Uit hun rapport, waarvoor Ecorys gesprekken heeft gevoerd met vertegenwoordigers van uitgevers en boekverkopers, blijkt dat het Commissariaat door de meeste stakeholders wordt gezien als een deskundige en professionele toezichthouder, die weet wat er in de markt speelt. Daarnaast geven de meeste stakeholders aan dat het Commissariaat goed benaderbaar is voor vragen over de vaste boekenprijs.

In februari 2015 heeft Minister Bussemaker bekend gemaakt dat zij de Wet op de vaste boekenprijs onder een aantal condities wenst te continueren voor een periode van vier jaar.

Aanpak evaluatie toezicht en handhaving vaste boekenprijs

Voor de tweede evaluatie van de Wet op de vaste boekenprijs heeft het Commissariaat onderzoeksbureau Ecorys gevraagd om met stakeholders uit de boekenbranche gesprekken te voeren over het toezicht op en de handhaving van de vaste boekenprijs, over de actieve en passieve voorlichting en over het melden van boekenprijzen bij het Commissariaat. Daarnaast heeft het Commissariaat een beschrijving gegeven van zijn werkzaamheden en taakuitoefening in de periode 2009-2013.

Uitkomsten evaluatie toezicht en handhaving vaste boekenprijs

Ecorys schetst een positief beeld van het toezicht en de handhaving door het Commissariaat. Vertegenwoordigers van uitgevers en boekverkopers beoordelen de professionaliteit van het Commissariaat als goed. Hoewel niet iedereen het altijd eens is met een besluit, beoordeelt men de besluiten in het algemeen als duidelijk, goed onderbouwd en redelijk voorspelbaar. Hoewel het Commissariaat door de beschikbare capaciteit vooral reageert op signalen uit de markt, blijkt het Commissariaat goed op de hoogte van de ontwikkelingen in de boekenbranche. Daarbij vindt men het Commissariaat een toegankelijke organisatie.

Het rapport noemt ook een aantal verbeterpunten, die aansluiten bij wat het Commissariaat zelf al had gesignaleerd. We verwachten dat met de invoering van het prioriteringsbeleid de effectiviteit en efficiency van toezicht en handhaving door het Commissariaat zal toenemen.

Gerelateerd