Dwangsom NOS voor overtreden non-commercialiteitsbeginselen

Het Commissariaat heeft de NOS een last onder dwangsom opgelegd. De NOS had zich bij de aankoop van de uitzendrechten van de Eredivisiesamenvattingen en de uitzendingen rondom de Eredivisie niet gehouden aan de regels die de non-commercialiteit van de publieke omroep moeten waarborgen .

Dit past bij de opdracht van het Commissariaat om de non-commercialiteit van de publieke omroep te bewaken en een gelijk speelveld tussen vergelijkbare media-instellingen zoveel mogelijk te waarborgen.

NOS dienstbaar aan commerciële belangen EMM

EMM is de eigenaar van de uitzendrechten van de voetbalwedstrijden in de Eredivisie. De NOS en SBS hadden allebei geboden op de uitzendrechten van de samenvattingen. Omdat SBS vermoedde dat de NOS zich met het bod dienstbaar had gemaakt aan de commerciële belangen van EMM diende zij een handhavingsverzoek in bij het Commissariaat.

Na een uitgebreid en zorgvuldig onderzoek kwam het Commissariaat tot een eerste conclusie dat de NOS EMM commerciële elementen had geboden die op grond van de Mediawet 2008 niet zijn toegestaan. Daarmee maakte de NOS zich dienstbaar aan de commerciële belangen van EMM. Het Commissariaat heeft de NOS vervolgens een last onder dwangsom opgelegd. Het onderzoek zal in 2015 worden voortgezet.

Commissariaat waarborgt gelijk speelveld

Anders dan publieke omroepen worden commerciële omroepen niet met overheidsgeld betaald. Juist daarom is het voor commerciële omroepen van groot belang dat zij bij een onafhankelijke toezichthouder terecht kunnen wanneer zij vermoeden dat een publieke omroep zich dienstbaar maakt aan de commerciële belangen van een derde of op een andere manier de non-commercialiteit van het publieke bestel in het gedrang komt.

Gerelateerd