Cijfers

Publieksvragen

  • publieksvragen (256)
  • klachten (128)

WOB verzoek

  • afgewezen wegens bedrijfsvertrouwelijkheid van de informatie (2 )
  • grotendeels of gedeeltelijk toegekend zonder openbaarmaking van de bedrijfsvertrouwelijke informatie (5)
  • volledig aan het verzoek tegemoetgekomen. (1)