Commissariaat actief in Contact Comité

Als deskundige en onafhankelijke autoriteit laat het Commissariaat graag een stem horen in discussies rondom de implementatie van de Europese Richtlijn voor audiovisuele mediadiensten (AMVD). Daarom speelde het Commissariaat in 2014 een actieve rol in het Contact Comité van de Europese Commissie, dat bestaat uit vertegenwoordigers van ministeries en toezichthouders uit de EU-lidstaten. Door contact te onderhouden met andere Europese toezichthouders en ervaringen te delen, spant het Commissariaat zich in voor een gelijk speelveld in Europa.

Het Contact Comité kwam in 2014 twee keer bijeen. Op de agenda stond onder meer:

  • de oprichting van ERGA, de European Regulators Group for Audiovisual Media Services;
  • het functioneren van het Contact Comité;
  • het vervolg op de consultatie over het Groenboek Convergentie;
  • de stimulering van Europese producties binnen on-demanddiensten;
  • de regulering van evenementenlijsten;
  • het verbeteren van toegang tot mediadiensten voor doven en slechthorenden;
  • de evaluatie van de AVMD Richtlijn, die de Europese Commissie in 2015 zal uitvoeren;
  • de bescherming van minderjarigen;
  • de toepassing van het land-van-oorsprongbeginsel in geconvergeerde omgevingen;
  • de Russischtalige zenders die wegens hun berichtgeving over de crisis in Oekraïne door de mediatoezichthouders in Letland en Litouwen werden verbannen.

Gerelateerd