Commissariaat komt in actie voor doorgifte Vlaamse publieke zenders

Het Commissariaat ziet erop toe dat er een gelijk speelveld bestaat voor alle pakketaanbieders, zodat iedereen toegang heeft tot een gevarieerd radio- en televisieaanbod. Daarom houdt het Commissariaat actief toezicht op de naleving van de doorgifteplicht voor pakketaanbieders. Pakketaanbieders moeten een bepaald aantal radio- en tv-zenders ongewijzigd en gelijktijdig doorgeven aan hun abonnees. Bijvoorbeeld NPO1, NPO2 en NPO3 en de landelijke Vlaamse publieke tv-zenders. Met de nieuwe doorgifteplicht zijn de programmaraden vervallen. Als een pakketaanbieder zich niet aan de doorgifteplicht houdt, kan het Commissariaat handhavend optreden door een boete of een last onder dwangsom op te leggen.

Last onder dwangsom voor KPN en M7

Gelijktijdig met de modernisering van de doorgifteplicht is het handhavingsinstrumentarium van het Commissariaat uitgebreid. Bij overtredingen van de doorgifteplicht kunnen we nu ook een last onder dwangsom opleggen. Dit hebben we in 2014 twee keer gedaan, omdat KPN en M7 niet voldeden aan de doorgifteplicht van de Vlaamse publieke zenders. We kozen voor een last onder dwangsom in plaats van een boete, om te zorgen dat de partijen zo snel mogelijk de verplichte zenders zouden doorgeven. KPN en M7 hebben binnen de gestelde twee maanden aan hun verplichtingen voldaan: de Vlaamse landelijke publieke zenders zitten nu in de standaardpakketten van Digitenne en Canal Digitaal.

 

Gerelateerd