Commissariaat houdt frictiekosten omroepen tegen het licht

De bezuinigingsmaatregelen die het kabinet Rutte-I heeft opgelegd aan de publieke omroep, hebben de NPO en alle omroepen genoodzaakt flink te reorganiseren. Hierbij maken zij frictiekosten: noodzakelijke kosten voor de uitvoering van alle reorganisatieplannen. Als de omroepen en de NPO over voldoende eigen vermogen beschikken, moeten zij voor 50% bijdragen aan de frictiekosten. De overige 50% kunnen ze declareren bij het ministerie van OCW. Op verzoek van de minister adviseert het Commissariaat over de aanvragen voor vergoeding van frictiekosten. Het commissariaat toetst deze aanvragen aan de hand van de ‘Voorschriften frictiekosten landelijke publieke media-instellingen’, zoals opgesteld door het ministerie.

In 2014 heeft het Commissariaat aanvragen voor vergoeding ontvangen voor een totaalbedrag van € 31,4 miljoen. Na toetsing heeft het Commissariaat geadviseerd voor een bedrag van € 461.000 geen vergoeding toe te kennen, omdat het ministerie bepaalde kosten expliciet heeft uitgesloten van vergoeding. In 2015 zal het Commissariaat de aanvragen over het boekjaar 2014 toetsen en hierover advies uitbrengen. De bezuinigingsmaatregelen van het kabinet Rutte-I lopen door tot en met 2015. Daarom zal het Commissariaat tot in 2016 de aanvragen blijven beoordelen.

Toegankelijke gesprekspartner

Op grond van hun aanvragen voor vergoeding gaat het Commissariaat in bepaalde gevallen het gesprek aan met de betreffende omroep. Enerzijds om een toelichting te krijgen op de aanvraag, anderzijds om het advies van het Commissariaat en de overwegingen hierbij uit te leggen. Hierdoor zien de omroepen het Commissariaat in toenemende mate als een deskundige en toegankelijke gesprekspartner.

Gerelateerd