Commerciëlen dragen bij aan financiering Commissariaat

Commerciële omroepen zijn op grond van de Mediawet verplicht mee te betalen aan het toezicht door het Commissariaat. Naast de financiering door de overheid vormen deze toezichtskosten een tweede inkomstenbron voor het Commissariaat. Sinds 1 januari 2013 geldt een nieuwe toezichtskostenregeling die door de minister van OCW is vastgesteld. Voor de berekening van de verschuldigde toezichtskosten moeten de commerciële omroepen na afloop van een jaar diverse gegevens aan het Commissariaat rapporteren, onder meer hun technisch bereik en de uitzenduren.

In 2014 is over het jaar 2013 in totaal een bedrag van € 1.597.099,98 aan toezichtskosten in rekening gebracht. Met ingang van de nieuwe toezichtskostenregeling worden de verschuldigde bedragen jaarlijks geïndexeerd met de consumentenprijsindex. Voor 2014 zijn de bedragen geïndexeerd met 1,5 % .

Gerelateerd