Boete wegens niet afschermen ernstig schadelijke content

Bescherming van minderjarigen tegen ernstig schadelijk aanbod is een belangrijk aandachtspunt van het Commissariaat. Ook aanbieders van commerciële mediadiensten op aanvraag die hun diensten online aanbieden, moeten bij het inrichten van hun videodiensten rekening houden met de mogelijkheid dat minderjarigen naar hun programma’s kijken. Daarom moeten zij als zij mogelijk ernstig schadelijke beelden aanbieden passende maatregelen nemen om dit te voorkomen.

Video’s ernstig schadelijke content vrij toegankelijk

In 2014 stuitte het Commissariaat op twee websites die media-aanbod bevatten die vrij toegankelijk was, zonder enige (technische) afscherming. Omdat de content schadelijk leek te zijn voor personen jonger dan zestien jaar, hebben we deze sites voorgelegd aan de Adviescommissie Ernstige Schade, die dit bevestigde. Zo stelden we vast dat deze aanbieder handelde in strijd met artikel 4.6 van de Mediawet 2008, waarvoor we een boete hebben opgelegd. Tegen deze boete heeft de aanbieder bezwaar ingediend.

 

Gerelateerd