EPRA: bescherming minderjarigen Europese uitdaging

In 2014 stond de bescherming van minderjarigen bij audiovisuele media hoog op de agenda in binnen- en buitenland. Veel toezichthouders lopen echter tegen vergelijkbare uitvoeringskwesties aan. Zo moeten we ondanks alle technische ontwikkelingen nog steeds wachten op een betrouwbare leeftijdsverificatie die toepasbaar is op alle digitale platforms.

In 2014 is de internationale samenwerking tussen toezichthouders voor de bescherming van minderjarigen geïntensiveerd. Uitgangspunt is dat de rechtsmacht over een aanbieder van een mediadienst ligt bij de lidstaat waar de aanbieder is gevestigd. Bij grensoverschrijdende diensten kan de lidstaat van ontvangst niet eigenhandig regels opleggen of toezicht uitoefenen, maar de lidstaat van uitzending verzoeken om de strengere regels van de lidstaat van ontvangst toe te passen.

Bescherming minderjarigen voor Europees voetlicht

Het Commissariaat heeft de bijeenkomsten van het European Platform of Regulatory Authorities, kortweg de EPRA, in 2014 aangegrepen om aandacht te vragen voor de bescherming van minderjarigen tegen schadelijke audiovisuele content. Tijdens een EPRA-presentatie in Tbilisi belichtte het Commissariaat recente Nederlandse initiatieven op het gebied van coregulering, zoals You Rate It en het besluit van VodNed , de brancheorganisatie van video-on-demandexploitanten, om zich te conformeren aan de Kijkwijzer. Daarnaast schetsten we de contouren van een mogelijke aanpak van diensten en platforms waarvoor traditioneel toezicht in de toekomst niet meer voldoet. De deelnemers aan de discussie waren enthousiast over de voorbeelden om de industrie een grotere verantwoordelijkheid te laten nemen bij de bescherming van minderjarigen.

Onafhankelijke toezicht

In de EPRA-werkgroep over onafhankelijkheid van toezichthouders nam het Commissariaat deel aan de discussie om tot bruikbare indicatoren voor onafhankelijkheid van toezicht te komen. De mate van onafhankelijkheid van toezichthouders wordt niet alleen bepaald door de wet, maar vooral door de praktijk. Het Commissariaat heeft in dit verband gewezen op het belang van good governance. Ook maakten we het punt dat mediatoezichthouders hun toegevoegde waarde duidelijk moeten maken aan stakeholders en publiek, zeker nu in veel Europese landen de budgetten van toezichthouders onder druk staan.

Gelijk speelveld in Europa

Het Commissariaat geeft – bijvoorbeeld in EPRA-verband – collega-toezichthouders inzicht in de Nederlandse situatie en onze mening over ontwikkelingen binnen de audiovisuele media. Zo versterken we een gelijk speelveld in Europa.

Bij de EPRA-bijeenkomsten in 2014 waren ongeveer 140 deelnemers van 50 autoriteiten uit 40 landen aanwezig. Ook waren er waarnemers van de Europese Commissie, de Raad van Europa, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) en het European Audiovisual Observatory.

EPRA-bijeenkomsten in 2014

BijeenkomstDatumLocatieOp de agenda
39e EPRA-vergadering4-6 juni 2014 Budva, Montenegro• Groenboek Convergentie;
• bestrijding van haatzaaien;
• onafhankelijkheid van toezichthouders;
• mediawijsheid;
• evenementenlijsten.
40e EPRA-vergadering 8-10 oktober 2014 Tbilisi, Georgië • nieuwe modellen van mediaregulering;
• bevorderen van culturele diversiteit in de media
• onafhankelijkheid van toezichthouders;
• bescherming van minderjarigen;
• digitale radio.

Gerelateerd