Beleidsregels dragen bij aan voorspelbaarheid en transparantie

Bij vragen over de Mediawet en de toepassing daarvan, is het Commissariaat aanspreekpunt voor alle omroepen. Om de mediawettelijke eisen zo duidelijk mogelijk te maken, legt het Commissariaat de werking hiervan uit in beleidsregels. Zo hebben omroepen meer zekerheid over hun speelruimte en weten ze dat voor iedereen een gelijk speelveld geldt.

In 2014 is veel werk verricht om bestaande beleidsregels te evalueren en nieuwe beleidsregels op te stellen. Hierdoor kunnen we in 2015 een aantal nieuwe beleidsregels (onder andere over de programmaquota) presenteren.

Nieuwe regeling productplaatsing

Voorjaar 2015 heeft de staatssecretaris van OCW namens de minister goedkeuring verleend aan de in 2014 door het Commissariaat vastgestelde Regeling productplaatsing commerciële media-instellingen 2014. In deze regeling licht het Commissariaat toe hoe we de mediawettelijke regels voor productplaatsing interpreteren, waarbij we vooral het onderscheid tussen productplaatsing, sponsoring en sluikreclame uitleggen. Ook staat in de regeling wat we verstaan onder de programmacategorieën waarvoor productplaatsing taboe is.

Het Commissariaat heeft gebruikgemaakt van zijn internationale netwerk door uitvoerig te onderzoeken hoe andere EU-landen de Europese regels voor productplaatsing uitvoeren. Ook is gekeken hoe ze daar toezicht houden op naleving van die regels. Zo kunnen we het gelijke speelveld tussen publieke en commerciële omroepen in Nederland én tussen binnenlandse en buitenlandse omroepen het best waarborgen. Uiteraard hebben we, voor de totstandkoming van de nieuwe regeling, ook de Nederlandse mediasector geconsulteerd.

Evaluatie nevenactiviteiten

Publieke omroepen hebben vooraf toestemming nodig van het Commissariaat voor nevenactiviteiten. Daartoe heeft het Commissariaat alle nevenactiviteiten ingedeeld in clusters. het Commissariaat heeft deze clusterindeling en de werking van de Beleidsregel nevenactiviteiten 2009 grondig geëvalueerd. Daarbij hebben we ook rekening gehouden met toekomstige ontwikkelingen: flexibiliteit is in de veranderlijke mediawereld onontbeerlijk. Daarom onderzoekt het Commissariaat ook hoe we de eigen verantwoordelijkheid van publieke omroepen kunnen vergroten en welke implicaties dit heeft voor het toezicht op de nevenactiviteiten. De afronding van de evaluatie staat gepland in 2015.

Gerelateerd