Advies erkenningen

Bij de inrichting van het landelijke publieke mediabestel spelen verschillende en vaak tegengestelde belangen. In dit krachtenveld is een onafhankelijke, deskundige beoordeling van de plannen van groot belang. daarom beoordeelt het Commissariaat, samen met de Raad voor Cultuur, de aanvragen en brengt daarover advies uit aan de staatssecretaris van OCW, die over de erkenningverlening beslist.

Alle aanvragen positief advies

Van de omroeporganisaties die voor de periode 2016–2020 een (voorlopige) erkenning wilden ontvangen, hebben in januari 2013 negen een aanvraag ingediend bij het Commissariaat:

  • drie samenwerkingsomroepen: AVROTROS, BNN-VARA, KRO-NCRV;
  • drie omroepverenigingen: EO, MAX en VPRO;
  • drie aspirant-omroepverenigingen: HUMAN, PowNed en WNL.

PowNed en WNL, die al een voorlopige erkenning hadden, gebruikten daarbij de door de wetgever gecreëerde mogelijkheid om de aspirant-status met vijf jaar te verlengen. Naast het Commissariaat, hebben ook de Raad voor Cultuur en de NPO de staatssecretaris van OCW hierover geadviseerd.

Het Commissariaat heeft in zijn adviezen antwoord gezocht op de volgende vragen:

  • Welke stroming vertegenwoordigt de omroep?
  • Heeft de omroep een programmabeleid geformuleerd dat de eigen identiteit voldoende weerspiegelt?
  • Is de omroep bereid samen te werken met andere publieke omroepen om zo bij te dragen aan de doelstellingen van de publieke omroep als geheel?
  • Heeft de omroep in de lopende erkenningsperiode de Mediawet nageleefd?

Speciale aandacht ging uit naar de inrichting van de governance. In het bijzonder: heeft de omroep een deugdelijke scheiding aangebracht tussen bestuur en intern toezicht? De governance bij de samenwerkingsomroepen werd extra bestudeerd, omdat dit nieuwe rechtspersonen zijn die voortkomen uit de ‘oude’ omroepverenigingen. De aspirant-omroepen zijn wettelijk verplicht zich aan te sluiten bij een omroep met een erkenning of bij de NTR. Het Commissariaat stelde vast dat WNL en HUMAN samenwerkingsovereenkomsten hebben gesloten met MAX respectievelijk de VPRO en dat PowNed ver gevorderde contacten heeft met de NTR.

Het Commissariaat heeft over alle negen aanvragen positief geadviseerd.

Gerelateerd