Speciale aandacht voor

2014 in vogelvlucht

 • Madeleine de Cock Buning verkozen tot vicevoorzitter ERGA

  4 maart 2014

  In maart 2014 kwam ERGA, een nieuw Europees samenwerkingsverband van mediatoezichthouders voor het eerst bijeen. ERGA is opgericht om de Europese Commissie te helpen met het vormgeven en toepassen van Europese mediaregelgeving. Ook is ERGA een uniek platform om kennis en kunde uit te wisselen; zo kunnen media-autoriteiten snel inspelen op internationale ontwikkelingen. Bijvoorbeeld rond gelijk speelveld en de bescherming van minderjarigen. Tijdens deze eerste bijeenkomst kozen de leden van ERGA CvdM-Collegevoorzitter Madeleine de Cock Buning tot vicevoorzitter.

  Lees meer over ERGA

 • Prioriteiten voor toezicht op Vaste boekenprijs bepaald

  14 maart 2014

  Na uitvoerig overleg met de boekenbranche, heeft het Commissariaat bepaald wat in 2014 de prioriteiten zijn bij het toezicht op de naleving van de vaste boekenprijs.

  Lees meer over de prioriteiten  voor het toezicht op de vaste boekenprijs

 • Jubileumcongres Commissariaat 25 jaar

  7 april 2014

  “Met de komst van commerciële zenders, internet en digitale televisie, video on demand en apps voltrok zich de afgelopen 25 jaar een explosie van het aanbod van audiovisuele content. (…) Deskundig, efficiënt en onafhankelijk toezicht is essentieel. Op dat vlak staat Nederland na 25 jaar Commissariaat voor de Media vooraan. Hiervoor mijn oprechte felicitaties.” dat waren de woorden van prins Constantijn tijden de viering van het 25-jarig jubileum van het Commissariaat voor de Media. Staatssecretaris Sander Dekker prees de “compacte, liberale, typisch Nederlandse manier van handhaven” van het Commissariaat.

  En de aanwezigen aten een taartje en hieven het glas op een mooi verleden en een spannende toekomst.

  Kortom, het was een feestelijke dag.

  Lees meer: verslag van de dag, video-impressie en speeches van Madeleine de Cock Buning en Sander Dekker.

 • Ledenaantallen bekend gemaakt en over erkenningsaanvragen geadviseerd

  1 juli 2014

  Op 1 april 2014 moest iedere omroepvereniging voldoende leden hebben om na 2015 te (blijven) uitzenden. Op 1 juli maakte het Commissariaat de cijfers bekend: niemand viel buiten de boot. AVROTROS, BNN, EO, MAX, VARA, NCRV, KRO en VPRO kwamen allemaal ruim boven de drempel van 150 duizend leden uit, en de aspiranten HUMAN, PowNed en WNL hadden meer dan de vereiste 50 duizend leden. Samen hadden de verenigingen ruim 3,5 miljoen leden, ongeveer net zoveel als bij de laatste telling in 2009. Op deze datum heeft het Commissariaat staatssecretaris Dekker ook geadviseerd over de erkenningsaanvragen. Alle negen aanvragen kregen een positief advies.

  Meer over de ledentelling

  Meer over de erkenningsadviezen

 • Conferentie Raden van Toezicht over goed bestuur en toezicht

  21 mei 2014

  Het Commissariaat wil niet de dienstkloppende, bonnenschrijvende politieagent van medialand zijn, maar kiest voor ‘toezicht op maat’. Dat betekent dat de omroepen ook hun eigen verantwoordelijkheid moeten nemen voor een goede uitvoering van de Mediawet. Daarom is het belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven. De bijeenkomst met de raden van toezicht en de bestuurders van de publieke omroepen op 21 mei op Landgoed Zonnestraal in Hilversum was daarin een belangrijk moment. Het Commissariaat en de omroepen spraken daar over ‘Goed Bestuur en Toezicht’. Tijdens deze dag bleek opnieuw dat het interne toezicht van de omroepen en het toezicht van het Commissariaat elkaar kunnen versterken.

  Meer over Governance

 • Uitspraak Raad van State Sprookjesboomfeest

  9 juli 2014

  Reclame hoort thuis in de reclameblokken, niet in een televisieprogramma van de publieke omroep, en zeker niet in een programma voor kinderen. Daarom legde het Commissariaat de TROS in 2011 een boete op voor het uitzenden van het kinderprogramma Sprookjesboomfeest. Dit programma bevatte reclame-uitingen voor de Efteling. De TROS ging in beroep, maar op 9 juli 2014 gaf de Raad van State het Commissariaat grotendeels gelijk: de boetes waren terecht, maar werden gematigd.

  Meer over de uitspraak inzake Sprookjesboomfeest

 • Prijs programmagegevens vastgesteld

  22 september 2014

  Het kost geld om de programmagegevens van de landelijke publieke omroep te publiceren. Het Commissariaat onderzoekt regelmatig wat die prijs moet en kan zijn. In 2014 kwam het hiervoor ingeschakelde externe adviesbureau tot de conclusie dat de prijs naar beneden kon: van € 0,0195 naar € 0,013 voor elke verkochte programmagids. Ook de prijs voor elektronische programmagidsen en online media werd verlaagd.

  Meer over de waardebepaling van de programmagegevens

 • Mediamonitor gepubliceerd

  12 november 2014

  Het Commissariaat volgt al dertien jaar de ontwikkelingen in het Nederlandse medialandschap op de voet en doet daarvan verslag in de Mediamonitor. In de Mediamonitor 2014 besteedde het Commissariaat speciale aandacht aan de tevredenheid van kijkers over de samenstelling van zenderpakketten. De score was redelijk hoog: de pakketten kregen van de kijkers een 7,5.

  Meer over de Mediamonitor

 • Toetreding tot Markttoezichthoudersberaad

  14 november 2014

  Het Commissariaat is in november 2014 lid geworden van het Markttoezichthoudersberaad (MTB), een samenwerkingsverband van markttoezichthouders. De andere leden zijn de Autoriteit Consument & Markt (ACM), de Autoriteit Financiële Markten (AFM), het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), De Nederlandse Bank (DNB), de Kansspelautoriteit en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Het MTB bundelt de krachten van de toezichthouders op gezamenlijke thema’s en vraagstukken. Want hoewel iedere toezichthouder een eigen specifieke taak vervult, hebben de deelnemers regelmatig met elkaar te maken. Ook zijn de vraagstukken en ontwikkelingen van het toezicht vaak vergelijkbaar. samenwerking leidt tot effectiever en efficiënter toezicht, en kan de toezichtlasten beperken.

  Meer over de toetreding tot het Markttoezichthoudersberaad

 • Publicatie Handhavingsbrief 2015

  12 december 2014

  In de handhavingsbrief geeft het Commissariaat een toelichting op de meest actuele ontwikkelingen in het medialandschap, schetst hij zijn rol en verantwoordelijkheid, en benoemt hij zijn toezichtthema’s voor 2015: onafhankelijkheid en transparantie. Het Commissariaat signaleert dat deze, mede als gevolg van toenemende concentraties op de mediamarkten, steeds meer onder druk komen te staan. Het Commissariaat ziet er in 2015 daarom nadrukkelijk op toe dat de scheiding tussen commercie en redactie gewaarborgd blijft. Naast onafhankelijkheid is transparantie een toezichtthema. Een transparante verantwoording door publieke omroepen ziet het Commissariaat als essentiële voorwaarde voor het toezicht op de naleving van de Mediawet en de besteding van publiek geld.

  Meer over de handhavingsbrief 2015

 • Werkwijze communicatie vastgesteld

  18 december 2014

  Als onafhankelijk toezichthouder wil het Commissariaat voor de Media zo transparant mogelijk zijn over zijn taakuitoefening, natuurlijk binnen de mogelijkheden en beperkingen van de wet. Daarom heeft het Commissariaat een Werkwijze Communicatie opgesteld, die de Staatscourant op 18 december publiceerde. Deze Werkwijze laat zien hoe – met welke middelen – het Commissariaat communiceert over zijn toezicht- en adviespraktijk.

  Meer over de werkwijze communicatie

Ontdek het jaarverslag

Weergeven: Thema's Activiteiten