Thema

Rechtmatige besteding van publiek geld

Onze publieke media-instellingen worden betaald met publiek geld. Het is daarom belangrijk dat zij goed verantwoorden waar dat geld aan is uitgegeven. Het Commissariaat ziet er daarom op toe dat deze instellingen hun bedrijfsprocessen transparant en verantwoord organiseren en aan het einde van het boekjaar een duidelijke, begrijpelijke jaarrekening presenteren.

Het Commissariaat toetst jaarlijks de financiële verantwoording van de landelijke en regionale publieke omroepen aan de daarvoor geldende richtlijnen. Ook ziet het Commissariaat toe op de naleving van de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen (WNT) die een maximum stelt aan het inkomen en de ontslagvergoedingen in de publieke sector.

Lees meer

Kerncijfers

Artikelen