Cijfers

Bron: toegekende budget 2013 en 2014 vanuit de definitieve Meerjarenbegroting NPO

Budget landelijke publieke media-instellingen (x € mln)

OntvangerToegekend
Totaal784,0796,6
20142013
Zendgemachtigden
Omroepverenigingen276286,1
NTR48,449,9
NOS102,3102,5
Kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag25,529,6
Totaal zendgemachtigden452,2468,1
Programmaversterking182,9187,9
Programmabudget635,1656
Overig
Nederlandse Publieke Omroep124,3124,9
Stichting Omroep Muziek14,96,2
Stichting BVN1,51,4
CoBo fonds7,77,6
Naburige rechten0,50,5
Totaal Overig148,9140,6
(bron: toegekende budget 2013 en 2014 vanuit de definitieve Meerjarenbegroting NPO)