Cijfers

Kengetallen PPS

De onderstaande PPS is dit jaar goedgekeurd:

DatumRegionale omroepSamenwerkingBeoordelingBesluit
25 novemberStichting TV-Meijerij Mooi Rooi B.V.Het Commissariaat besluit toestemming te verlenen voor de publiek-private samenwerking tussen stichting
TV-Meierij en Mooi Rooi B.V. voor de duur van drie jaar voor zover de
samenwerking ziet op het uitwisselen van informatie en content.
Toegestaan