Activiteit

Monitoring en onderzoek

De verantwoordelijkheid van het Commissariaat strekt zich uit over vele terreinen: van de inhoud van televisieprogramma’s tot de rechtmatige besteding van publiek geld door de publieke omroep. Op al deze terreinen zorgt het Commissariaat voor monitoring en indien nodig verder onderzoek. Om zicht te houden over de hele breedte van de sector registreert en analyseert het Commissariaat bovendien sinds 2001 de ontwikkelingen binnen de mediasector in een jaarlijkse Mediamonitor. Deze Mediamonitor maakt het mogelijk om tijdig in te grijpen als de pluriformiteit en onafhankelijkheid van onze informatievoorziening in de knel komen.

Met zijn programmatoezicht bewaakt het Commissariaat onder meer de naleving van reclame- en sponsorregels, programmavoorschriften en formatverplichtingen. Dit toezicht vindt altijd plaats nadat de programma’s zijn uitgezonden, censuur is uitgesloten. Steeds meer vindt het programmatoezicht ook achter de schermen plaats: wat voor deals zijn er rondom programma’s gesloten?

Het financieel toezicht van het Commissariaat is gericht op de publieke omroepen, van landelijk tot lokaal niveau. Het toezicht richt zich op de rechtmatigheid en transparantie van de besteding van publieke omroepmiddelen, op non-commercialiteit van de publieke omroepen en op financiële integriteit.

De Mediamonitor kijkt ieder jaar naar de gebruikersmarkten voor dagbladen, tijdschriften, radio, televisie en internet en de activiteiten van de grote spelers binnen die sectoren. Daarnaast richt de Mediamonitor zich op de nieuws- en opiniefunctie. Daarbij analyseren we de pluriformiteit, toegankelijkheid en redactionele onafhankelijkheid van landelijke en regionale media.

Lees meer

Artikelen